• U kunt zich aanmelden voor het concert door op de IBAN NL 64 RABO 0355 1424 81 t.n.v. de Stichting Maarnse Concerten € 10,- per toegangsbewijs over te maken. Vermeldt u daarbij uw naam en de datum van het concert.
    • voor het concert van de Academisten in april wordt €12,50 gevraagd
  • U kunt zich ook telefonisch aanmelden bij penningmeester Frans Kooymans, tel.: 06-54377838.
  • Ook is het mogelijk om bij de ingang contant te betalen of te pinnen.